Odbiory kominiarskie

 

Nasza firma zajmuje się także odbiorami kominiarskimi. Posiadamy wymagany do przeprowadzania tej czynności tytuły mistrzów kominiarskich. Najpierw upewniamy się, że użyte do skonstruowania komina materiały są zgodne z wymaganą dokumentacją, posiada wszelkie certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytku. Następnie dokonujemy sprawdzenia oznakowania komina, by móc go odpowiednio zaklasyfikować. Przy okazji dokonujemy m.in. pomiaru i kontroli drożności przewodów kominowych, zwracamy uwagę na to, jak zostały poprowadzone.

Odbiór kominów to jednak również zweryfikowanie ciągu w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, a co za tym idzie także wentylacji pomieszczeń, które mają przeznaczenie kotłowni.

Wszelkie odbiory kominiarskie powinny być dokonywane, kiedy budynek pozostaje nadal w stanie surowym, ale także w okresie użytkowania, czyli tuż po zamontowaniu urządzeń grzewczych.

 

Mężczyzna montujący komin